Informācija

DEI ARH SIA
LV40103992181
PĒRSES IELA 14-3 | LV-1011
RĪGA | LATVIJA

Komanda

Ernests Cerbulis
Arhitekts | Valdes loceklis
Eva Kalviņa
Arhitekte | Valdes locekle
Solvita Bernande
Arhitekte
Gatis Bērziņš
Arhitekts

Virziens

DIZAINS

Objekta funkcijas, materialitātes un laikmetīguma izpratne vairo labu arhitektūru.

EFEKTIVITĀTE

Arhitektūras risinājumiem jāsasniedz vēlamais rezultāts saskaņā ar funkcionalitāti un resursu patēriņu.

INOVĀCIJA

Redzējums, kas balstās empīriskos novērojumos un zinātniskās izpētes rezultātā.

Domājam līdzīgi?

Prieks iepazīties.

sazinĀties